Profielpagina Berty toegevoegd

We hebben de profielpagina van Berty toegevoegd! Bekijk zijn volledige logboek op zijn profielpagina. Hieronder de eerste paar pagina’s.

Logboek

tn_SX6742dVan Berty uit Deurne ontvingen we naast een groot aantal audiofragmenten ook een log uit de periode 1979 tot 1982. De cijfers naast de roepnamen verwijzen naar de S-punten op de meter van de Erres RH742 ontvanger. Deze S-meter kon maximaal S9 aangeven. Als ontvangstantenne gebruikte Berty destijds een 8-elements Fuba met rotor op een hoogte van ca. 10 meter.

In het logboek lag ook nog een krantenknipsel van een amateur die een rouwadvertentie plaatste toen hij was opgepakt.

 

Geef een reactie