Frequentielijst

In de tabel hieronder zie je een aantal frequenties die diverse diensten en bedrijven gebruiken.

Freq. H Freq. M Omschrijving
26.96500 Citizen Band 01
26.97500 Citizen Band 02
26.98500 Citizen Band 03
27.00500 Citizen Band 04
27.01500 Citizen Band 05
27.02500 Citizen Band 06
27.03500 Citizen Band 07
27.05500 Citizen Band 08
27.06500 Citizen Band 09
27.07500 Citizen Band 10
27.08500 Citizen Band 11
27.10500 Citizen Band 12
27.11500 Citizen Band 13
27.12500 Citizen Band 14
27.13500 Citizen Band 15
27.15500 Citizen Band 16
27.16500 Citizen Band 17
27.17500 Citizen Band 18
27.18500 Citizen Band 19
27.20500 Citizen Band 20
27.21500 Citizen Band 21
27.22500 Citizen Band 22
27.23500 Citizen Band 23
27.24500 Citizen Band 24
27.25500 Citizen Band 25
27.26500 Citizen Band 26
27.27500 Citizen Band 27
27.28500 Citizen Band 28
27.29500 Citizen Band 29
27.30500 Citizen Band 30
27.31500 Citizen Band 31
27.32500 Citizen Band 32
27.33500 Citizen Band 33
27.34500 Citizen Band 34
27.35500 Citizen Band 35
27.36500 Citizen Band 36
27.37500 Citizen Band 37
27.38500 Citizen Band 38
27.39500 Citizen Band 39
27.40500 Citizen Band 40
31.03750 39.93750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.06250 39.96250 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.08750 39.98750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.11250 40.01250 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.13750 40.03750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.16250 40.06250 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.18750 40.08750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.21250 40.11250 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.23750 40.13750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.26250 40.16250 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.28750 40.18750 Draadloze huistelefoon (oud model)
31.31250 40.21250 Draadloze huistelefoon (oud model)
84.5500 74.7500 Penitentiare Inrichtingen Havenstraat
85.1875 75.3875 Penitentiare Inrichtingen Overamstel
(Bijlmerbajes)
85.2375 75.4375 Penitentiare Inrichtingen Overamstel
(Bijlmerbajes)
118.0000 136.0000 Luchtvaart volgt nog…
145.6375 145.0375 Zendamateur repeater Amsterdam
146.1900 Rode Kruis portofoon L 1
146.3100 Rode Kruis portofoon L 2
146.4100 Landelijke evenementenfrequentie
146.4500 Rode Kruis portofoon L 3
146.4700 Rode Kruis portofoon L 4
146.5700 Rode Kruis portofoon L 5
146.9050 TCA RASTA systeem
146.9750 TCA RASTA systeem
147.2850 TCA RASTA systeem
147.4850 TCA RASTA systeem
147.8850 TCA RASTA systeem
147.9350 TCA RASTA systeem
148.0350 TCA RASTA systeem
148.0950 TCA RASTA systeem
148.1050 TCA RASTA systeem
148.2050 TCA RASTA systeem
148.2350 TCA RASTA systeem
149.1625 Evenement Security
149.2625 Evenementbegeleiding
149.4125 Evenement Security
149.6375 TCA zorgvervoer (conventioneel)
150.1375 Landelijke evenementenfrequentie
150.3875 Landelijke evenementenfrequentie
150.7625 Escortbureau Amsterdam
150.9375 Bloemen Transportbedrijf
151.2375 Evenementbegeleiding
151.2875 Evenementbegeleiding
151.3875 Koperen Ploeg (vletterij/havenbedrijf)
151.8125 Taxibedrijf
151.9125 Taxibedrijf
151.9375 Scheepvaart Museum
151.9375 Brugwachters Amstel- en Kostverlorenvaart
152.3125 VZA Ziekenvervoer
152.6125 VZA Ziekenvervoer
152.6625 148.0625? SecurityConcepts Surveillance Bijlmer (vanaf
23.00 uur)
152.8375 Stadsdeel Osdorp reiniging
154.1125 Landelijke evenementenfrequentie
154.9625 150.3625 Onbekend Bedrijfsbeveiliging
155.6625 Rederij Noord-Zuid
155.8875 Rederij Kooy
155.9125 KNWU – ook gebruikt tijdens zeilwedstrijden
155.9375 KNWU – ook gebruikt tijdens zeilwedstrijden
156.0000 Marifoon 00 KNRM onderling (IJsselmeer)
156.3000 Marifoon 6 – Havensleepvaart
156.4000 Marifoon 8 – Havensleepvaart
156.4250 Marifoon 68 – Havendienst
Amsterdam navigatiekanaal
156.4750 Marifoon 69 –
Grachten/Binnenwater Amsterdam
156.5000 Marifoon 10 – Oproepkanaal
(rondvaartboten)
156.6250 Marifoon 72 – Wijsmuller
Havensleepboten
156.7000 Marifoon 14 – Havendienst
Amsterdam Infokanaal
156.8000 Marifoon 16 – Noodkanaal
Kustwachtcentrum
158.7900 Taxibedrijf Tulip
158.8100 onbekend Taxibedrijf
158.8700 onbekend Taxibedrijf
158.8900 onbekend Taxibedrijf
158.9500 onbekend Taxibedrijf
159.3900 Koeriersdienst Amsterdam
159.7900 Dierenambulance Amsterdam
159.7900 S.O.S. Hulpdienst Amsterdam
159.6100 Betoncentrale Albeton Amsterdam Zeeburg
160.3900 Geldnet – porto onderling
160.5500 Amsterdam Chinees bedrijf
160.5700 Traffic Support – verkeersregelaars
evenementen
160.5900 Gemeente Dienst Tunnelcontrole – Arenatunnel
160.6250 156.0250 Marifoon 60 – Sector
Schellingwoude
160.6500 156.0500 Marifoon 01 – Centrale
Meldpost IJsselmeergebied
160.7500 156.1500 Marifoon 03 – Verkeersdienst
Noordzeekanaal
160.9250 156.3250 Marifoon 66 – Sector
Amsterdam-Rijnkanaal
161.5000 156.9000 Marifoon 18 – Oranjesluizen
161.6000 157.0000 Marifoon 22 – Bruggen
161.7250 157.1250 Marifoon 82 – Bunkerbedrijf
162.075 Marifoon 89 –
Havenkantoor/Havendienstschepen Amsterdam
163.5300 Gemeente Dienst Tunnelcontrole – IJtunnel
163.6100 Gemeente Dienst Tunnelcontrole – Piet Hein
tunnel
163.8100 159.2100 Bedrijfsbewaking ING Bijlmerplein
163.8100 159.2100 PCH parkeercontroleurs Stadsdeel Oud Zuid
164.1500 Ouke Baas – Bergingsbedrijf Amsterdam
164.2300 Amsterdam rioolbedrijf?
164.3500 Landelijk Semafoonnet
164.3900 Waterboot Amsterdam BV
164.4700 Landelijke evenementenfrequentie
164.6500 (160.0500) Falck Security Winkelsurveillance
164.8700 Amsterdam ziekenvervoer
165.1700 KNBRD Reddingsbrigade Amsterdam
165.8300 onbekend Taxibedrijf
166.0100 Watertaxi/Lovers Rederijen
167.1100 Bewaking Van Gogh museum
167.1100 Falck security Mobiele surveillance
168.7100 Onbekend Taxibedrijf
168.7900 Star Taxi
168.8100 Onbekend Taxibedrijf
169.3700 Amsterdam Reparatiebedrijf?
169.6500 P2000 frequentie – landelijk
169.7500 Ermes Semafoonnet – landelijk
169.9300 Landelijke portofoonfrequentie, diverse
toepassingen
169.9500 Landelijke portofoonfrequentie, diverse
toepassingen
169.9700 Landelijke portofoonfrequentie, diverse
toepassingen
170.3300 Landelijke portofoonfrequentie, diverse
toepassingen
170.4300 Onbekend
171.0700 166.4700 NS Trunkingnet Amsterdam CS
171.0900 166.4900 NS VLP 3 Amsterdam watergraafsmeer
171.1500 166.5500 NS VLP 6 Amsterdam watergraafsmeer
171.2100 166.9700 NS Trunkingnet Amsterdam CS
171.4100 166.8100 NS Amsterdam Rangeerdienst Zaanstraat
171.4500 167.1700 NS Trunkingnet Amsterdam CS
171.4900 166.8900 NS Amsterdam watergraafsmeer
171.7100 Politie ME portofoon 100
171.7500 167.0900 NS Trunkingnet Amsterdam CS
171.9700 167.3700 Onbekend Havenbedrijf Amsterdam
172.0700 167.4700 CanalCompany – Waterfietsen/rondvaartbedrijf
172.1100 167.5100 Onbekend Havenbedrijf Amsterdam
172.3300 Politie ME portofoon 101
172.3500 Politie ME portofoon 102
172.3700 Politie ME portofoon 103
172.3900 Politie ME portofoon 104
172.4100 Politie ME portofoon 106
172.4300 Politie ME portofoon 107
172.4500 Semafonienet landelijk
172.4700 Politie ME portofoon 108
172.4900 Politie ME portofoon 109
172.5100 Politie ME portofoon 110
172.8900 168.2900 VU Ziekenhuis
172.9700 168.3700 Gassan Diamonds Beveiliging
172.9900 168.3900 VU Ziekenhuis
173.0500 168.4300 VU Ziekenhuis
390.2875 380.2875 C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat
390.5375 380.5375 C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat
391.1125 381.1125 C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat
392.3125 382.3125 C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat
C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat
C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat
C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat
C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat
C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg
C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg
C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg
C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg
417.9875 Combofoon Kort Verkeer onderling
419.8750 Trunking simplexfrequentie
419.8750 Arriva Kort Verkeer onderling
421.6000 411.6000 RAI (MPT1327 trunkingnet)
421.8250 411.8250 RAI (MPT1327 trunkingnet)
422.0500 412.0500 RAI (MPT1327 trunkingnet)
422.2750 412.2750 RAI (MPT1327 trunkingnet)
422.6125 412.6375 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
422.6375 412.6375 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
422.7375 412.7375 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
422.8375 412.8375 Entropia datakanaal AMC
422.9375 412.9375 Entropia datakanaal Amsterdam West
423.0750 413.0750 Entropia datakanaal Amsterdam Noord
423.1625 413.1625 Entropia AMC
423.1750 413.1750 Entropia datakanaal Zaandam
423.2875 413.2875 Entropia Amsterdam West
423.3875 413.3875 Entropia AMC
423.4000 413.4000 Entropia Zaandam
423.4125 413.4125 Entropia datakanaal Amsterdam Zuidoost
423.5250 413.5250 Entropia Amsterdam Noord
423.6875 413.6875 Entropia Amsterdam West
424.7375 414.7375 Entropia AMC
423.7500 413.7500 Entropia Amsterdam Noord
423.8125 413.8375 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
424.3750 414.3750 Entropia Zaandam
424.5000 414.5000 Entropia Amsterdam Zuidoost
424.6000 414.6000 Entropia Zaandam
424.7250 414.7250 Entropia Amsterdam Zuidoost
424.8000 414.8000 Entropia Amsterdam Noord
424.8500 414.8500 Entropia Amsterdam West
424.8875 414.8875 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
424.9500 414.9500 Entropia Amsterdam Zuidoost
425.0625 415.0625 Combofoon streekvervoer zender Amstelveen
425.0875 415.0875 Combofoon streekvervoer zender West
425.1125 415.1125 Combofoon streekvervoer zender Zuid WTC
425.3750 415.3750 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
425.3875 415.3875 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
425.4000 415.4000 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
425.4125 415.4125 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
425.4250 415.4250 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
425.7750 415.7750 Combofoon streekvervoer zender Centraal
Station
425.8375 415.8375 Combofoon streekvervoer zender Centraal
Station
425.8625 415.8625 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
425.8750 415.8750 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
425.8875 415.8875 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
425.9325 415.9325 TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk
425.9875 415.9875 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.0000 416.0000 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.0250 416.0250 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.0375 416.0375 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
426.0625 416.0625 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
426.1500 416.1500 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.1625 416.1625 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.5125 416.5125 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.5250 416.5250 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
426.7000 416.7000 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
426.7125 416.7125 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.7250 416.7250 GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327
trunkingnet)
426.7500 416.7500 Combofoon streekvervoer Datazender
426.8000 416.8000 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
426.8375 416.8375 CERES containerterminal TETRA-netwerk
426.9375 416.9375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
427.1375 417.1375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
427.2625 416.7500 Combofoon streekvervoer Datazender
427.3125 417.3125 CERES containerterminal TETRA-netwerk
427.4125 417.4125 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.4250 417.4250 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.4375 417.4375 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.4500 417.4500 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.4750 417.4750 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.4875 417.4875 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.5000 417.5000 Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes
427.6625 417.6625 NOB radio/tv verslaggeving
427.7000 417.7000 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
427.7125 417.7125 NOB radio/tv verslaggeving
427.8000 417.8000 NOB radio/tv verslaggeving
427.8375 417.8375 NOB radio/tv verslaggeving
427.8500 417.8500 NOB radio/tv verslaggeving
427.8875 417.8875 NOB radio/tv verslaggeving
427.9750 417.9750 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.0125 418.0125 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.0125 418.0125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.0375 418.0375 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.0375 418.0375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.0500 418.0500 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.0626 418.0625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.0750 418.0750 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.0875 418.0875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.1000 418.1000 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.1125 418.1125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.1250 418.1250 ArenA datakanaal (MPT1327 trunkingnet)
428.1375 418.1375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.1500 418.1500 ArenA (MPT1327 trunkingnet)
428.1625 418.1625 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.1625 418.1625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.1750 418.1750 Havenbedrijf (MPT1327 trunkingnet)
428.1875 418.1875 ArenA (MPT1327 trunkingnet)
428.2125 418.2125 ArenA (MPT1327 trunkingnet)
428.2375 418.2375 ArenA (MPT1327 trunkingnet)
428.2500 418.2500 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.2625 418.2625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.2750 418.2750 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.2875 418.2875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.3125 418.3125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.3250 418.3250 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.3375 418.3375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.3750 418.3750 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.3875 418.3875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.4125 418.4125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.4250 418.4250 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.4750 418.4750 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.4875 418.4875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.5000 418.5000 Havenbedrijf (MPT1327 trunkingnet)
428.5125 418.5125 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
metrotunnel
428.5125 418.5125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.5375 418.5375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.5500 418.5500 GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet)
428.5625 418.5625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.5875 418.5875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.6125 418.6125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.6375 418.6375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.6500 418.6500 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.6625 418.6625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.6750 418.6750 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.6875 418.6875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.7000 418.7000 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.7125 418.7125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.7250 418.7250 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.7375 418.7375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.7500 418.7500 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.7625 418.7625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.7875 418.7875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.8000 418.8000 Havenbedrijf Amsterdam (MPT1327 trunkingnet)
428.8125 418.8125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.8375 418.8375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.8500 418.8500 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.8625 418.8625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.8750 418.8750 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
428.8875 418.8875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.9125 418.9125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.9375 418.9375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.9625 418.9625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
428.9875 418.9875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.0125 419.0125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.0375 419.0375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.0625 419.0625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.0750 419.0750 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.0875 419.0875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.1125 419.1125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.1250 419.1250 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.1375 419.1375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.1625 419.1625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.1750 419.1750 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.1875 419.1875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.2125 419.2125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.2375 419.2375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.2625 419.2625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.2875 419.2875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.3125 419.3125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.3250 419.3250 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.3375 419.3375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.3500 419.3500 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.3625 419.3625 Traxys Corporate Schiphol DATAkanaal
(MPT1327 trunkingnet)
429.3875 419.3875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.4125 419.4125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.4375 419.4375 Traxys Corporate Schiphol DATAkanaal
(MPT1327 trunkingnet)
429.4500 419.4500 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.4625 419.4625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.4750 419.4750 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.4875 419.4875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.5125 419.5125 Traxys Corporate Schiphol Datakanaal
(MPT1327 trunkingnet)
429.5375 419.5375 Traxys Corporate Schiphol Datakanaal
(MPT1327 trunkingnet)
429.5500 419.5500 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.5625 419.5625 Traxys Corporate Schiphol Datakanaal
(MPT1327 trunkingnet)
429.5875 419.5875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.6000 419.6000 TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden)
429.6125 419.6125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.6375 419.6375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.6625 419.6625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.6875 419.6875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.7125 419.7125 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.7375 419.7375 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.7625 419.7625 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.7875 419.7875 Traxys Corporate Schiphol (MPT1327
trunkingnet)
429.8500 NS onderlinge portofoon PBT kaartcontroleurs
429.8875 NS onderlinge portofoon conducteur-machinist
429.9250 419.9250 NOB radio/tv verslaggeving
429.9500 419.9500 NOB radio/tv verslaggeving
429.9750 419.9750 NOB radio/tv verslaggeving
430.2000 431.8000 PI2ASD – 70cm Amateurrepeater Amsterdam
433.0750 LPD kan 1 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.1000 LPD kan 2 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.1250 LPD kan 3 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.1500 LPD kan 5 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.1750 LPD kan 5 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.2000 LPD kan 6 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.2250 LPD kan 7 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.2500 LPD kan 8 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.2750 LPD kan 9 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.3000 LPD kan 10 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.3250 LPD kan 11 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.3500 LPD kan 12 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.3750 LPD kan 13 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.4000 LPD kan 14 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.4250 LPD kan 15 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.4500 LPD kan 16 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.4750 LPD kan 17 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.5000 LPD kan 18 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.5250 LPD kan 19- laagvermogen portofoons 10Mw
433.5500 LPD kan 20 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.5750 LPD kan 21 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.6000 LPD kan 22 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.6250 LPD kan 23 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.6500 LPD kan 24 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.6750 LPD kan 25 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.7000 LPD kan 26 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.7250 LPD kan 27 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.7500 LPD kan 28 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.7750 LPD kan 29 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.8000 LPD kan 30 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.8250 LPD kan 31 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.8500 LPD kan 32 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.8750 LPD kan 33 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.9000 LPD kan 34 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.9250 LPD kan 35 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.9500 LPD kan 36 – laagvermogen portofoons 10Mw
433.9750 LPD kan 37 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.0000 LPD kan 38 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.0250 LPD kan 39 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.0550 LPD kan 40 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.0750 LPD kan 41 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.1000 LPD kan 42 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.1250 LPD kan 43 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.1500 LPD kan 44 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.1750 LPD kan 45 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.2000 LPD kan 46 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.2250 LPD kan 47 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.2500 LPD kan 48 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.2750 LPD kan 49 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.3000 LPD kan 50 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.3250 LPD kan 51 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.3500 LPD kan 52 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.3750 LPD kan 53 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.4000 LPD kan 54 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.4250 LPD kan 55 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.4500 LPD kan 56 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.4750 LPD kan 57 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.5000 LPD kan 58 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.5250 LPD kan 59 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.5500 LPD kan 60 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.5750 LPD kan 61 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.6000 LPD kan 62 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.6250 LPD kan 63 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.0750 LPD kan 64 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.6750 LPD kan 65 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.7000 LPD kan 66 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.7250 LPD kan 67 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.7500 LPD kan 68 – laagvermogen portofoons 10Mw
434.7750 LPD kan 69 – laagvermogen portofoons 10Mw
440.8000 Onbekende dienst – Digitale crypto
442.3000 Onbekende dienst – Digitale crypto
442.6000 Onbekende dienst – Digitale crypto
443.2000 Onbekende dienst – Digitale crypto
446.00625 PMR 446 – kanaal 1 vergunningvrije
portofoons
446.01875 PMR 446 – kanaal 2 vergunningvrije
portofoons
446.03125 PMR 446 – kanaal 3 vergunningvrije
portofoons
446.04375 PMR 446 – kanaal 4 vergunningvrije
portofoons
446.05625 PMR 446 – kanaal 5 vergunningvrije
portofoons
446.06875 PMR 446 – kanaal 6 vergunningvrije
portofoons
446.08125 PMR 446 – kanaal 7 vergunningvrije
portofoons
446.09375 PMR 446 – kanaal 8 vergunningvrije
portofoons
447.1750 442.3500 Schiphol Baankanaal
448.7250 Marinecomplex Kattenburg
449.5400 440.7200 De Nederlandsche Bank DVP repeater
(digitaal)
449.9400 Onbekende dienst – Digitale crypto
450.0125 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Landelijk Noord
450.0750 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Maxima
450.1375 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne ?
450.2625 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Rudolf
450.3875 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Teunis
450.6250 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne ?
451.1750 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Nico
455.2500 Milieuwacht Amsterdam
455.7500 Securitas Centraal Station Amsterdam
455.7900 Onbekend Havenbedrijf Amsterdam
455.8100 Securitas Centraal Station Amsterdam,
Portofoon Diversen o.a. Bouwbedrijven
455.8700 Portofoon Diversen o.a. Bouwbedrijven
455.8900 Portofoon Diversen o.a. Bouwbedrijven
455.9100 Portofoon Diversen o.a. Bouwbedrijven
455.9300 Portofoon Diversen o.a. Bouwbedrijven
455.9700 Rijksmuseum Amsterdam, Portofoon Diversen
o.a. Bouwbedrijven
456.3700 AKZO-Nobel Amsterdam Noord
456.3900 AKZO-Nobel Amsterdam Noord
456.4300 AKZO-Nobel Amsterdam Noord
457.2900 467.2900? Onbekend Havenbedrijf Amsterdam
457.4000 Onboardporto’s Cruiseschepen (soms
duplexgebruik)
457.5250 (467.5250) Onboardporto’s Cruiseschepen (soms
duplexgebruik)
457.5500 (467.5500) Onboardporto’s Cruiseschepen (soms
duplexgebruik)
457.5750 (467.5750) Onboardporto’s Cruiseschepen (soms
duplexgebruik)
457.6000 Onboardporto’s Cruiseschepen (soms
duplexgebruik)
460.0125 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Anton
460.0750 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne ?
460.4125 450.4125 TV productiebedrijf – Camera regie
460.4750 450.4750 TV productiebedrijf – Camera regie
460.5625 450.5625 TV productiebedrijf – Camera regie
460.6000 450.6000 Huurfrequentie Evenementen
460.8125 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Victor
460.8250 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Dirk
460.8375 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Willem
460.8500 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne ?
460.8625 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Zebra
460.8875 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Pieter
460.91985 Callmax Semafonie
460.9750 Brandweer Amsterdam porto onderling –
Kazerne Hendrik
462.5625 FRS portofoons – kan. 1 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.5875 FRS portofoons – kan. 2 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.6125 FRS portofoons – kan. 3 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.6375 FRS portofoons – kan. 4 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.6625 FRS portofoons – kan. 5 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.6875 FRS portofoons – kan. 6 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
462.7125 FRS portofoons – kan. 7 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
465.7700 456.7700 Schiphol OPS1 Marshallers/gronddiensten
466.4700 456.4700 Schiphol OPS2 Marshallers/gronddiensten
467.2300 457.2300 Onbekend BHV
467.2500 457.2500
467.2700 457.2700
467.2900 457.2900
467.3100 457.3100
467.3300 457.3300
467.3500 457.3500
467.3700 457.3700
467.3900 457.3900
467.5625 FRS portofoons – kan. 8 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.5875 FRS portofoons – kan. 9 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.6125 FRS portofoons – kan. 10 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.6375 FRS portofoons – kan. 11 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.6625 FRS portofoons – kan. 12 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.6685 FRS portofoons – kan. 13 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
467.7125 FRS portofoons – kan. 14 (illegale
Amerikaanse PMR portofoons)
469.4700 469.4700
469.4900 469.4900 OLVG Ziekenhuis beveiliging
469.5300 469.5300 Havenbedrijf
469.5500 469.5500
469.6100 469.6100 Stadhuis Portiers (Stopera)