APRS

APRS-titel

Wat is APRS?

De letters APRS staan voor ‘Automatic Position Reporting System’. Eenvoudigweg betekent het dat de positie van een object automatisch bepaald en gepubliceerd wordt en beschikbaar is voor iedereen.

In dit artikel wordt ingegaan op de voor radio-amateurs gebruikte toepassing. Er bestaan gelijkwaardige systemen voor de professionele wereld, bijvoorbeeld het AIS systeem voor de scheepvaart, track-and-trace systemen voor wagenparkbeheer of voor het opsporen van weggelopen huisdieren etc.. Radio-amateurs gebruiken APRS om de positie van hun mobiele en draagbare stations op een kaart zichtbaar te maken.

Het protocol van APRS wordt beschreven in het document APRS101.pdf.


De techniek:

De onderdelen waaruit een amateur-APRS systeem bestaat zijn:

 1. het mobiele (of draagbare) station.
  • toestel voor plaatsbepaling.
  • toestel voor omzetten van coördinaten naar een universeel protocol (een zogenaamde ’tracker’).
  • een radiomodem.
  • een radiozender of zendontvanger.
 2. de vaste stations die de radio-weg van het APRS vormen (‘het APRS netwerk’)
  • een radioontvanger of zendontvanger.
  • een radiomodem.
  • toestel voor het verwerken van de volgens het universele protocol ontvangen positie-rapporten.
  • indien het station als ‘Gateway’ functioneert: een internetaansluiting welke met een APRS-server verbonden is.
 3. een netwerk van APRS-servers (wereldwijd) welke samen het globale APRS-netwerk vormen.
 4. een (internet)-applicatie waarmee de positie van één of meerdere (amateur)-stations is af te lezen op een plattegrond of landkaart.