Dares

daresDutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit gelicenseerde radiozendamateurs en geregistreerde luisteramateurs die zich ten doel gesteld hebben inzetbaar te zijn en ondersteuning te bieden aan professionele hulpdiensten bij de bestrijding van rampen en calamiteiten. Medio 2007 heeft DARES ruim vierhonderd deelnemers.

Doelstelling:

De nadruk ligt op het opzetten en onderhouden van radioverbindingen. In het verleden hebben radiozendamateurs wereldwijd een rol gespeeld bij het ontwikkelen en in stand houden van verbindingsnetwerken onder oorlogs- en rampomstandigheden. Zo hebben bij de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in Amerika zendamateurs de eerste dagen vrijwel al het radioverkeer geregeld van en naar het rampgebied, maar ook tijdens de tsunami en de orkaan Katrina waren zendamateurs van groot belang. Dichter bij huis kennen we bijvoorbeeld de inzet bij de watersnood van 1953. Met eenvoudige apparatuur en eenvoudige antennes bleken de zendamateurs als individu keer op keer in staat om over grote afstanden belangrijke informatie te verzenden.

Erkenning:

DARES wordt gesteund door de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VRZA en VERON en is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DARES Landelijk Communicatie Centrum (DLCC):

Het DARES- Landelijk Communicatie Centrum is te herkennen aan de roepletters PI9D (Papa India 9 Delta).

Frequenties:

De volgende frequenties zijn de inter- en nationale Emergency Communication (Emcomm) frequenties:

Band Frequentie
80m Nationaal 3.670 kHz
80m Internationaal 3.760 kHz
40m Internationaal 7.110 kHz
20m Internationaal 14.300 kHz
2m Nationaal 145.500 kHz
70cm Nationaal 433.500 kHz

Teneinde onderlinge storing tussen DARES regio’s te voorkomen is er een DARES frequentieplan opgesteld. Deze worden gebruikt voor intern verkeer binnen een regio. Dit plan is op de landelijke website te vinden.

Links:

Officiële website: http://www.dares.nl/