Telexgedichten

SiemensT100In vroeger tijden, toen echte mechanische telexen dagelijks voor zakelijke communicatie gebruikt werden, waren wij echte amateurs natuurlijk druk in de weer met onze “wortelenstampers”. Menig amateur begon met een T100 en al gauw stonden overal de machines te dreunen. En behalve de gewone qso’s was er natuurlijk de telex-marathon, de telextekeningen en de vele, vele telexgedichten die over een keur van onderwerpen gingen.

Gerard, PE1ABK heeft ze bewaard, en nu, jaren nadat het hele fenomeen telex vrijwel overal met PC’s gepleegd wordt, publiceren wij ze voor jou om nog één keer de oude nostalgie te beleven. Hieronder staan een paar telexgedichten, klik hier voor alle telexgedichten.

ponsband_cq3nl

zczc
in het radio-amateuren kamp,
 zijn wij rtty’ers vaak een ramp.
 ons gepiep, gekraak, gekreun,
 en het machine-park gedreun.
 brengt de brave burgerij,
 tot anti-telex razernij...              p?????
maar een echte amateur,
 let niet op dat flauw’ gezeur.
 en met veel liefde en plezier,
 en soms ook een glaasje bier.
 brengt hij met wild gestamp,
 de berichten uit het kamp...             pe1bvu
zo zonder tekeningen en verhalen,
 zou menig amateur gaan balen.
 dus houden we fijn de stemming er in,
 en zetten de ponsband weer aan het begin.
 zo kunnen wij nog vele uren slijten,
 zonder dat het ons zal spijten...          pe1abk
nnnn

 

Geef een reactie